Ylikuressa Haapuanojan varressa kahdesta palstasta koostuva metsätila. Haapuanoja kulkee tilan läpi. Metsät pääosin varttuneita taimikoita.

Ojanvarsi on metsälain 10 §:n tarkoittama erityisentärkeä elinympäristö, jonka suojelusta tehty ympäristötukisopimus päättyy 20.10.2021. Nykykriteereillä jatkosopimusta ei saa voimalinjan itäpuoliselle alueelle, koska ei katsota pienialaiseksi kuvioksi, ja siellä voi sitten suorittaa varovaisia hakkuutoimenpiteitä.

Huitsinvaaran metsästysseuran alueita, vuokrasopimus irtisanottu.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimalinja. Puronvarressa ympäristötukisopimus, joka päättyy 20.10.2021.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Ei kirjattuja tieoikeuksia. Palstalle on kuljettu etelästä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tilalla on osuus Kuren neljännen jakokunnan yht. maa-alueeseen 832-403-878-1, pieni rantapalsta Iijoella Parviaisenniemessä, Taivalkosken puolella Kisosjokisuun kohdalla.