Yli-Kuressa Kellolammella kaksi vierekkäistä metsätilaa, toisessa rantapalsta Iijoen Kellolammen rannalla, johon on kaavassa osoitettu rakennuspaikka.

Kellokosken rantapalstan pinta-ala 1,1 hehtaaria. Tie perille, palsta sijaitsee Kellolammen pohjoispäässä, aurinkoisemmalla puolella. Palstalla kasvaa sakea hoitamaton kuusivoittoinen metsä, joka olisi harvennuksen tarpeessa. Rantaa harventamalla saa upean maiseman Kellolammelle ja aurinko pääsee paistamaan kunnolla. Kevättulvat ei yllä törmän päälle. Palstan itärajalla on iso hete, josta saa käyttöveden. Sähkölinja kulkee tilan rajalla. Harrinpyytäjälle on Kellokoski vieressä ja alavirran puolella on tyynemmät vedet veneilyä varten. Kellolammen alapuolella on vanha kapulalossi, jolla saa tarvittaessa autonkin siirrettyä joen toiselle puolelle jos on metsäpalstoille menoa. Lossin painorajoitus 6000 kg. Mätsästäjällekin hyvä kohde, yksityismaiden lisäksi laajat valtion maat joen molemmilla puolin.

Kellokosken tilan metsäpalsta 16,2 hehtaaria, josta taimikkoa noin 11 hehtaaria, ja olisi tarvetta taimikonhoidolle koko alalla.

Kellovaaran tilan pinta-ala 10 hehtaaria, taimikkoa, jossa ei niinkään hoitotarvetta. 

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Iijoen rantayleiskaavassa merkitty yksi vapaa-ajan rakennuspaikka. Hetteen puoleinen pää palstasta merkitty metsäalueeksi, jolla erityisiä ympäristöarvoja. Katso kaavoituksesta tarkemmin Kaavoittajan nettisivuilta http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/pudasjarvi/proha/, tai Pudasjärven kaupungin nettisivuilta.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

yksi rantaan rajoittuva rantarakennuspaikka Kellolammen palstalla. Loma-asunnon maksimi kerrosneliömetrimäärä 100m2 ja lomarakennus ja talousrakennukset yhteensä max 180 kerrosneliömetriä.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Naapurimökillä vedenotto-oikeus samaan lähteeseen.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

ks. kiinteistörekisteriote ja kartta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Molemmilla tiloilla osuus Kellolammin jakokunnan yhteiseen vesi-alueeseen 876:8, Paskonlampi.