Suvannon kylän Palovaaralla 145 hehtaarin metsäpalsta. Myyjät pidättävät määräalana itselleen tilan kotipalstan Sarakylän tienvarresta.

Metsät pääosin varttuneita kasvatusmetsiä ja varttuneita taimikoita.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Livojoen rantayleiskaava ei yllä Palovaaran palstalle.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Normaalit tieoikeudet, ks kiinteistörekisterikartta. Kalliokkokuviot 57 ja 51, yht. 3,3 ha sekä suo/purokuvio 28, 2,2 ha ovat metsälain 10§:n tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, joiden metsätalouskäyttöä on rajoitettu. Alueista ei ole ympäristötukisopimusta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tikanpalon suuntaan metsähallituksen teitä myöten kesäkuljetus, Suvannonkylän suuntaan talvikuljetuskelpoiset tiet.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Kauppaan ei sisälly tilan osuus Kivarin yhteismetsään.