Livolla Sarakylän tienvarrella kahdesta palstasta muodostuva metsätila. Metsät pääosin varttunutta kasvatusmetsää, männikköä. Kuusikkomaan palsta olisi harvennushakkuun tarpeessa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Normaalit kulkuoikeudet, Kuusikkomaalla kulku naapuripalstalle palstan läpi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

ks. kiinteistörekisterikartta, ojanvarsipalstalle ei tietä perille.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus yhteiseen vesialueeseen Livojoessa Peuralan edustalla RN:o 876:6.