Poijulassa noin 45 hehtaarin kokoinen metsäpalsta, myyjille jää määräalana tilan eteläosa n. 9 ha rakennuksineen.

Metsät pääosin varttuneita kasvatusmetsiä, pohjoisosan kankailla lähivuosina harvennustarvetta noin 15 hehtaarin alueelle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kulkuoikeus etelästä palstan halki myös naapuritiloilla, ks. kiinteistörekisterikartta, mutta on jäänyt pohjoisen suunnasta rakennetun tien myötä tarkoituksettomaksi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kulkuoikeus etelästä vanhaa viljelystietä myöten.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät myyjien pidättämälle määräalalle.