Lentokentän takana Rytilammella myytävänä Hyväpuustoinen ja hoidettu metsätila metsätien varrelta. Metsät pääosin nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Tilalla on tuore metsäsuunnitelma, jossa esitetty ensiharvennusta/harvennusta noin 20 ha, pääosin 5-10 vuoden päähän. Tilan metsät ovat hyvässä kasvussa, noin viisi vuotta sitten on tehty ensiharvennusta noin 27 hehtaaria.

Nissinkylän metsästysseuran metsästysalueita. Kuviolla 444.1 on laavu taukopaikaksi metsänhoito-ja metsästysreissuille.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Normaalit tieoikeudet.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Rytilammen metsätie.

Osuus yhteisiin Ei ole