Livolla Livojokeen rajoittuva metsätila, runsaspuustoinen, pääosin päätehakkuuikäistä vanhaa metsää.
antayleiskaavassa metsäaluetta, ei rakennusoikeutta. 
Ei tietä perille, tieoikeus lännestä Korpikoskentieltä.
 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Livojoen rantayleiskaava. Alue merkitty M-merkinnällä eli maa- ja metsätalousvaltainen alue. Linkki kaava-aineistoon: http://paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/pudasjarvi/yk/liitteet/6.pdf

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kulkuoikeus lännestä Korpikoskentieltä, palstalle ei tietä perille. Tila ei ole osakkaana rakennettuun tiehen.

Osuus yhteisiin Ei ole