Kivarinjokivarressa Keskijärven etelärannalla sijaitseva metsäpalsta määräalana Sauna-Ahon tilasta. Tilalla on auraamalla uudistettuja alueita, männiköt ovat hyvässä kasvukunnossa, ensiharvennusta vailla, kuuselle istutetut alueet ovat tukehtuneet ja jääneet sakean koivikon alle. Koivikoita pitäisikin raivata ja tehdä ensiharvennus lähivuosina, jotta sopisivat kunnolla kasvamaan. Ojitusalueilla kasvaa mäntymetsää.

Tilalla on kivarijokisuulla kivarin erän metsästysseuran omistama huonokuntoinen ja vanha eräkämppä ja sauna. Rakennukset ovat siellä suullisen vuokrasopimuksen nojalla, eikä ole varmuutta, että kunnostaako seura niitä vai antavatko lahoa paikoilleen. Mahdollinen purku neuvoteltava seuran kanssa.

Keskijärvi on rehevä ja hyvä sorsastusjärvi, haukea ja ahventa löytyy.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

lisärakentaminen rantavyöhykkeelle vaatii kaupungin poikkeamisluvan, saannille ei pitäisi olla esteitä.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kivarin erän huonokuntoinen metsästyskämppä, suullinen vuokrasopimus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kulkuoikeus palstalle käsitellään lohkomisen yhteydessä, tällä hetkellä ei virallista kulkuoikeutta. Kulku tulee todennäköisimmin pohjoisesta Metsähallituksen Ällin metsäteiden kautta.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät kantatilalle.