Kollajalla kolmesta erillisestä palstasta muodostuva tila, myyjä pidättää itselleen määräalana Riepulantien ja Iijoen välisen n. hehtaarin kokoisen palstan, jossa on rakennukset.

Metsät pääosin varttuneita kasvatusmetsiä. Riepukankaan palsta on vasta harvennettu hyvään kasvukuntoon. Kotipalstalla voisi uudistaa tien viereisen kankaan, harvennukset ajankohtaisia 5-10 kuluttua. Petäjäniityn palstalla olisi heti hakkuita tehtävänä, runsaasti koivua.

Riepukankaalla naapuripalstalla soramonttu, maa-aineksia löytyy myytävältäkin alueelta.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Petäjäniityn rantapalstalla ei ole rakennuspaikkoja, metsäaluetta kaavassa. Iijoen rantayleiskaavassa on ET-merkintä kuviolla 7 tienvarressa, merkinnällä on osoitettu kaksi mahdollista sijaintipaikkaa Kipinään tarvittavalle jätevedenpuhdistamolle. Eli voi olla joskus tulevaisuudessa mahdollinen rakennuspaikka jätevedenpuhdistamolle.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

kaavassa ei rakennusopaikkoja.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Riepukankaan palstan läpi kulkee Hautamaan metsätie, Länsipäässä lanssi maa osin myytävällä alueella, ks kuunteistörekisterikartta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Riepukankaan palstalle menee metsätie. Kotipalstalle kulku Riepulantieltä. Petäjäniityn palstalle ei ole kulkuoikeutta.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät kaikki määräalalle.