Hyväpohjainen ja puustoinen pikkutila tien varressa.

Runsaspuustoinen pikkutila Vaunuvuoren metsätien varressa. Runsas puolet alasta päätehakkuuikäistä, noin 30 % varttunutta kasvatusmetsää ja vajaa viidennes taimikkoa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vaunuvuoren metsätie

Osuus yhteisiin Ei ole