Metsätila sijaitsee Punkalaitumen Pappilan kylässä Orisuontien varressa. Tila koostuu kahdesta metsäpalstasta. Kohteen kehitysluokkajakauma on monipuolinen ja puusto on kuusivaltainen. Mielenkiintoinen kohde, johon kannattaa tutustua tarkemmin!

Metsätila sijaitsee Punkalaitumen Pappilan kylässä Orisuontien varressa. Tila koostuu kahdesta metsäpalstasta, joista toiselle palstalle joudutaan kulkemaan naapuritilan pellon poikki. Kohteen kehitysluokkajakauma on monipuolinen ja puusto on kuusivaltainen. Tilalla on uudistuskypsää metsää noin kolme hehtaaria ja vajaatuottoista metsää noin kaksi hehtaaria.  Puuston määrä on noin 2200 kiintokuutiota ja puuston arvo odotusarvoineen on noin 74.000,- euroa. Taimikoiden arvo on noin 11.500,- euroa. Mielenkiintoinen kohde, johon kannattaa tutustua tarkemmin!

Tila myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 27.9.2020 klo 18.00 mennessä.

Myyjä hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilaa rasittavat naapuritilojen tieoikeudet sekä maantien suojavyöhyke.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tilalla on kaksi sähköistä kiinteistökiinnitystä, yhteensä 89.100,- euroa, jotka siirretään kaupanteon yhteydessä ostajalle. Kiinteistökiinnitykset eivät ole lainojen vakuutena.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila sijaitsee Orisuontien varressa. Tilan toiselle palstalle on tieoikeus naapuritilan pellon poikki. Kartta tieoikeudesta on myyntiesitteen liitteenä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin siirtyvät tilan mukana ostajalle.