Aapola n. 30,3 hehtaarin metsämääräalapalsta n. 25 km Puolangan kk:ltä Puokiolla. Puustoa n. 2074 m3 pääosin nuorissa- ja varttuneissa kasvatusmetsissä sekä hakkumahdollisuutta n. 700 m3. Monikäyttömahdollisuuksia eräsamoiluun, marjastukseen, kalastukseen(Puokiojärvi on kalaisa sekä kuulu uistelupaikka) sekä metsästykseen (lähettyvillä Puokiojärven metsästysseuran metsästysmaja, jolla palstan maihin metsästysvuokrasopimus) että mahdollisuus päästä metsästysseuran jäsenyyteen, palsta rajoittuu lännessä valtion maihin. Monipuolinen erähenkinen puuhastelupalsta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myyjä sitoutuu myymään määräalan rasitteista vapaana ja purkamaan myytävään määräalaan kohdistuvat sähköiset panttaukset kustannuksellaan.

Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen osuudet eivät kuulu tai sisälly myyntitoimeksiantoon vaan jäävät kantatilalle