KÄRNÄ metsämääräala pinta-alaltaan n. 72,6 ha helposti saavutettavissa päätiestön ja kirkonkylän läheisyydessä. Puustoa n. 4894 m3, josta nuoria- ja varttuneita kasvatusmetsiä n. 94 % valtaosin kangasmailla. Hakkuumahdollisuutta n. 550 m3.

Puolangan kk:lta n. 6,5 km Leipivaarassa metsätila, jossa paljon arvokasvuvaiheessa olevaa kasvatusmetsää (52,7 ha), pääsääntöisesti kesäkorjuukelpoisia harvennus-( n. 330 m3) ja päätehakkuukuvioilla( n. 220 m3). Tiestö, ojitukset ja uudistamistyöt tehty, joten merkittäviä investointeja ei metsänkasvun turvaamiseksi tarvita.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

on vaatii viranomaisen myyntilupakäsittelyn, joiden osalta kannattaa varautus ostotarjouksen hyväksymisen jälkeen n. 2-6 viikon aikaan ennen kaupanvahvistamista tai vaihtoehtoisesti voidaan tehdä ennakkokauppasopimus.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti yhteisiin maa- ja vesialueisiin