Konkelo 2  metsämääräala n. 24 hehtaaria Puokiolla kahdessa palstassa n. 25 km Puolangan kk:ltä.  Metsät arvokasvu-  ja tuottovaiheessa olevia nuoria- ja varttuneita kasvatusmetsiä, joissa puusto n. 1104 m3 ja hakkuumahdollisuutta n.100 m3. Voimassaoleva metsästysvuokrasopimus ja mahdollisuus päästä Puokion metsästysseuraan ry:hyn.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriote ja otekartta

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti yhteisiin maa- ja vesialueisiin sekä venevalkamaan.