Puolangan kk:lta n. 26  km NALKKIMÄKI  metsätila 71,205 hehtaaria kantatien 78 varressa. Helposti pikitien laidalla saavutettavissa oleva kohde, jossa hoidettuja, kasvuisia ja tuottavia metsiä tuoreilla kasvupohjila.

Puolangalta Paltamoon johtavan kantatie 78 varressa metsätila, jossa havupuuvaltaisia kasvatusmetsiä pääosin tuoreen kankaan kasvupohjilla. Puuston kasvun turvaamiseksi kalliit sekä työläät investoinnit myös mm. harvennus-, kunnostusojitus-, penkkatiestö-, taimikonhoito- ja uudistamistyöt toteutettuna. Kokonaispuustoa n.4160 m3 ja hakkuumahdollisuus n. 800 m3.  Monikäyttömahdollisuuksien tuomaa lisäarvoa metsästyksen sekä kalastuksen puitteissa että Paljakan matkailukeskuksen läheisyyden sekä yhteisten maa- ja vesialueiden mahdollistamina. Monipuolinen ja hyvä sijoituskohde, jossa puusto tuottavassa arvokasvuvaiheessa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti osuudet yhteisiin maa- ja vesialueisiin.