Reilun kokoinen 151,66 hehtaarin Patalikko metsäkiinteistö Puolangan kk:lta n. 25 km Lylykylässä, jossa pääosin n. 80,6 % pinta-alasta parhaassa arvokasvuvaiheessa olevia kasvatusmetsiä. Runsaasti metsävähennyspohjaa  hakkuumahdollisuuksien n. 4000 m3 hakkuutulojen kautta huojentamassa pääomatulojen verotusta sekä monipuolisia kehitysnäkymiä moni- ja virkistyskäytön osalta tarjoava metsätila Metsähallituksen maihin rajoittuvana sekä mahdollisuus päästä Lylykylän metsästysseuran jäsenyyteen. Vakaan tuoton tarjoava sijoituskohde.

Kokonaispuustoa n. 12811 m3, pääosin havupuuvaltaisia kasvatusmetsiä 122,7 ha elikkä n. 80,6 % pinta-alasta. Hakkuumahdollisuus n. 4004 m3(kasvuksi arvioitu 3,0 m3/ha/vuosi elikkä n.7007 m3), joista kantorahatuloja arvioitu n. 96800 eur sekä hakkuun jälki- ja metsähoitotöiden menoja n. 10000 eur elikkä nettotuloja ennen veroja n. 87000 eur.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Vain sopimusteitä ja tilan kaupan jälkeen tiesopimus voidaan laatia metsähallituksen ja uuden tilanomistajan välisenä. Tiesopimuksen tekijä vastaa liittymätien rakentamiskustannuksesta ja Metsähallituksen pyytämä maapohjakorvaus on pinta-alaperusteinen metsähallituksen maalla olevan liittymätiepohjan osalta ja siihen vaikuttaa siis oikeuden leveys. Puusto ei sisälly siihen, vaan se tulee korvata poiston yhteydessä erikseen. Metsähallituksen omien teiden osalta peritään puutavaran kuljetus- ja varastointimaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti (http://www.metsa.fi/-/metsahallitus-yhtenaistaa-puutavarakuljetusten-tienkayttomaksut)

Osuus yhteisiin Ei ole