Puolangan Aittokylässä metsämääräala n. 44,7 hehtaaria piki- ja metsäautotien varsilla, jossa monipuolinen kehitysluokkajakauma pääosa pinta-alasta n. 30,6 ha havupuuvaltaisia taimikoita ja kasvatusmetsiä prosenttuaalisesti ossuu 68,5 %. Metsänhoitotyöt mm. taimikonhoidot tehty, ojat kunnostettuja ja toimivia. Monikäyttömahdollisuuksien tuomaa lisäarvoa mm. metsästyksen ja luonnonantimien mahdollistamana (pääsy metsästysseuran jäsenyyteen mahdollinen) että Puolangan taajaman läheisyyden tuomaa lisäarvon kautta( vajaa 6 km). Monipuolinen sijoituskohde, jossa puusto hyvässä kasvu- , arvokasvu- ja tuottovaiheessa.

Puustoa n. 2502 m3, josta hakkuumahdollisuus n. 1000 m3, mahdollisuus hyödyntää metsävähennystä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

panttikirja, jonka osalta se pantinhaltijan suostumuksella voidaan purkaa kauppasopimuksen tehtävien ehtojen mukaisesti tai ennakkolta myyjien kustannuksella elikkä kohde myydään panttirasitteista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin Ei ole