Kahden metsäkiinteistön kokonaisuus Kurennevan metsätien päässä Kiuruvedentien pohjoispuolella. Yli puolet pinta-alasta on havupuuvaltaisia taimikoita ja reilu kolmannes hakkuuaukkoja, joissa Metsälain mukainen uudistamisvelvollisuus. Uudistettavat alueet ilmenevät kuvioluettelosta.

Kohde myydään tarjousten perusteella, tarjoukset viimeistään 8.8.2019 Tee tarjous tästä kohteesta -linkistä tai välittäjän sähköpostiin tarja.manninen@mhy.fi tai kirjallisena Mhy Pyhä-Kalan toimistolle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Metsätie rasite sekä Metsälain mukainen uudistamisvelvoite noin 14,5 hehtaarin alueella.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ktj:n mukaisesti Kurennevan metsätie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ktj-otteen mukaisesti osuudet Mäkikylän / Mäkiöisten kylän yhteisiin maa- ja vesialueisiin. 626-402-876-1, 626-402-876-3, 626-402-878-1 ja 626-402-878-14.