Myytävänä Pyhäjoen Yppärissä metsämääräala Viirretjärventien varrelta.

Pyhäjoen Yppärissä myytävänä metsämääräala. Määräala on korostettu sinisellä kuviokartalla.

Määräalan sijainti on erinomainen; määräala rajautuu kahdelta sivultaan tiehen.

Määräala on hyvin hoidettu. Ojitukset on uusittu vasta ja harvennuksia on tehty. Kehitysluokkajakauma on monipuolinen.

Määräalalla viljelemätön aukko kuviolla 12.1 (1,3 ha).

Määräalalla metsälakikohteita, jotka näkyvät vihreällä kuviokartalla. (Kuviot 28, 29, 41 ja 30)

Myyjä on solminut kiviainesten myynti- ja otto-oikeussopimuksen noin kolmen hehtaarin alueelta tilan länsipäästä. Maanottoalueen karttaliitteet näkyvillä ohessa. Sopimus on voimassa kymmenen vuotta siitä, kun maa-ainesten ottoon tarvittavat luvat ovat saaneet lainvoiman. (2.3.2013) Tällä hetkellä alueella ei ole toimintaa ja maa-ainesten otto alueella on ollut vähäistä eikä kunnan ympäristösihteerin mukaan alueella ole tarvetta erityisille maisemointitoimenpiteille.

 

 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitykset poistetaan myytävän määräalan osalta myyjän kustannuksella ja määräala myydään kiinnityksistä ja panttauksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Osuus yhteisiin On