Myytävänä kahteen palstaan jakautuva metsätila Pyhäjoen Hanhikivellä. 

Pyhäjoen Hanhikivellä myynnissä metsätila, joka jakaantuu kahteen palstaan. Toinen palstoista rajoittuu miltei meren rantaan. Molemmat palstat vastaavat tiehen.

Toisella palstoista on kiinteistötietojärjestelmässä näkyvä yksityinen luonnonsuojelualue. Suojelualueen pinta-ala on noin 5 ha. Lisäksi samaan palstaan kuuluu osa lunnonsuojelulain perusteella suojellun eläinlajin esiintymispaikasta. Luonnonsuojelualue näkyy kiinteistökartalla, mutta sekä luonnonsuojelualue että rauhoitusalue näkyvät kuviokartalla.

Kiinteistö on Hanhikiven ydinvoimalan osayleiskaava-alueella. Kaavamerkintänä on maa-ja metsätalousvaltainen alue sekä luonnonsuojelualue yksityisen luonnonsuojelualueen osalta. Lisäksi meren rannan tuntumassa oleva palsta kuuluu ohjeelliseen ranta-alueeseen, jolla rakentaminen ratkaistaan rakentamista ohjaavalla osayleiskaavalla, ranta-asemakaavalla tai poikkeamismenettelyllä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Hanhikiven ydinvoimalan osayleiskaava kaavamerkinnöillä maa- ja metsätalousvaltainen alue sekä luonnonsuojelualue. Lisäksi meren rannan tuntumassa oleva palsta kuuluu ohjeelliseen ranta-alueeseen, jolla rakentaminen ratkaistaan rakentamista ohjaavalla osayleiskaavalla, ranta-asemakaavalla tai poikkeamismenettelyllä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset osuudet yhteiseen vesialueeseen. Kuuluvat kauppaan.