Yhdellä palstalla oleva tila. Tilalla on hyvä tieverkosto. Kokonaispuumäärä on noin 2700 m3. Tilalla on yli 20 ha alueella aukeaksi luokiteltuja metsäpohjia, joissa viljelytoimenpiteitä ei ole tehty tai taimettuminen on ollut puutteellista. Hakattavaakin tilalta vielä löytyy jonkin verran. Myyjä pidättää itsellään noin 16 ha määräalan, jossa talousrakennukset sijaitsevat.  Tilalla on vanhaa peltopohjaa noin 7,5 ha, josta on helppo tehdä peltoa uusiokäyttöön. Peltopohjat on luokiteltu AO luokkaan. Parkuanevan alue on kunnostusojitettu lähiaikoina.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tila sijaitsee osittain pohjavesialueella,

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään vapaana

Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On