Myytävänä metsätila Vihannin taajaman läheisyydessä Ohimaanperälle menevän tien varrella. Tila on taimikkovaltainen ja taimikot ovat hoidettuja. Tilalla risteilee tienpohjia, jotka helpottavat tilan hoito- ja hakkuutöitä. Tila kuuluu Vihannin kirkonkylän osayleiskaavaan maa- ja metsätalousvaltaisena alueena. Tila on kauttaaltaan pohjavesialuetta.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilalla on voimassa Vihannin kirkonkylän osayleiskaava. Tilalla kaavamerkintä on maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasitteet ja rajoitukset kiinteistörekisteriotteen mukaisesti.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset. Siirtyvät kaupan mukana.