Kahden kiinteistön kokonaisuus, yksi palsta Ketunperäntien varrella ja kaksi palstaa vastakkain Malmitien molemmin puolin lähellä Kastellintien risteystä. Välittömiä taimikonhoitotarpeita ja koivuylispuuston hakkuuta. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso rekisteriotteet ja -kartat

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso rekisteriotteet.