Myydään kolmesta rinnakkain sijaitsevasta kiinteistöstä koostuva kokonaisuus. Kohteen maapohja on suurimmalta osin tuoretta tai lehtomaista kangasta tai vastaava suota. Kohteelle johtaa tie, johon kiinteistöillä on tieoikeus. Kohteen metsissä on runsaasti harvennushakkuu mahdollisuuksia ja myös päätehakkuu kuvioita löytyy.

Kiinteistöllä Nuohola on vanha asuinrakennus, saunamökki ja talousrakennuksia. Asuinrakennus ja saunamökki ovat kosteus ym. vaurioista johtuen käyttökelvottomia ja purkukuntoisia. Talousrakennukset ovat myös heikkokuntoisia ja soveltuvat lähinnä kylmävarastoiksi. Kohteella ei ole sähkö tai vesiliittymiä. Kaikki rakennukset kuuluvat kauppaan. Kiinteistöllä on myös pieni, kaivettu lampi.

Kiinteistöjen alueella on voimassa Vihannin kirkonkylän osayleiskaava. Kiinteistölle Nuohola on kaavan merkitty pientalovaltainen rakennuspaikka (AP) Rakentaminen vaattii kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen suunnittelutarveratkaisun. Kiinteistölle johtavan tien varressa on myös kaavaan merkitty maisemmallisesti merkittävä puurivi, joka tulee säilyttää. Kiinteistöjen Mäntylä(nurkan kautta) Huhtahaka läpi kulkee kaavaan merkitty luontoreitti. Luontoreitti voi rajoittaa metsän ja maanpinnan käsittelyä sen välittömässä läheisyydessä. Kiinteistöllä Huhtahaka sijaitsee myös muinaismuistolailla suojeltu kohde (sm26). Kohteella kaivaminen ja maanpinnan muokkaaminen on kiellettyä. Kohteen laajuus tulee selvittää museoviraston kanssa, mikäli alueella tai sen läheisyydessä suunnitellaan maanpintaa käsitteleviä toimenpiteitä. Muilta osin kiinteistöjen alue on kaavaan merkitty maa- tai metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

 

 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöjen alueella on voimassa Vihannin kirkonkylän osayleiskaava. Kiinteistölle Nuohola on kaavan merkitty pientalovaltainen rakennuspaikka (AP) Rakentaminen vaattii kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen suunnittelutarveratkaisun. Kiinteistölle johtavan tien varressa on myös kaavaan merkitty maisemmallisesti merkittävä puurivi, joka tulee säilyttää. Kiinteistöjen Mäntylä(nurkan kautta) Huhtahaka läpi kulkee kaavaan merkitty luontoreitti. Luontoreitti voi rajoittaa metsän ja maanpinnan käsittelyä sen välittömässä läheisyydessä. Kiinteistöllä Huhtahaka sijaitsee myös muinaismuistolailla suojeltu kohde (sm26). Kohteella kaivaminen ja maanpinnan muokkaaminen on kiellettyä. Kohteen laajuus tulee selvittää museoviraston kanssa, mikäli alueella tai sen läheisyydessä suunnitellaan maanpintaa käsitteleviä toimenpiteitä. Muilta osin kiinteistöjen alue on kaavaan merkitty maa- tai metsätalousvaltaiseksi alueeksi.Muilta osin kiinteistöjen alue on kaavaan merkitty maa- tai metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteiden mukaiset rasitteet ja oikeudet.Lisäksi kiinteistöjen alueella on voimassa Vihannin kirkonkylän osayleiskaava. Kiinteistölle Nuohola on kaavan merkitty pientalovaltainen rakennuspaikka (AP) Rakentaminen vaattii kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen suunnittelutarveratkaisun. Kiinteistölle johtavan tien varressa on myös kaavaan merkitty maisemmallisesti merkittävä puurivi, joka tulee säilyttää. Kiinteistöjen Mäntylä(nurkan kautta) Huhtahaka läpi kulkee kaavaan merkitty luontoreitti. Luontoreitti voi rajoittaa metsän ja maanpinnan käsittelyä sen välittömässä läheisyydessä. Kiinteistöllä Huhtahaka sijaitsee myös muinaismuistolailla suojeltu kohde(sm26). Kohteella kaivaminen ja maanpinnan muokkaaminen on kiellettyä. Kohteen laajuus tulee selvittää museoviraston kanssa, mikäli alueella tai sen läheisyydessä suunnitellaan maanpintaa käsitteleviä toimenpiteitä. Muilta osin kiinteistöjen alue on kaavaan merkitty maa- tai metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteiden mukaiset tieoikeudet ja rasitteet. Kiinteistöihin kohdistuvat Läntisrannan tiemaksut ovat olleet n. 200 €. Laskutettu 2015 ja 2018.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistöillä kiinteistörekisteriotteiden mukaan olevat osuudet yhteisiin alueisiin ja oikeuksiin kuuluvat kauppaan.