Myydään peltoa ja metsää sisältävä kiinteistö Vihannin Ohimaanperältä. Kohteen metsät ovat pääosin kasvatusmetsiä, joilla runsaasti harvennushakkuumahdollisuuksia. Peltoa 4,18 ha. Pelto on avo-ojitettu ja maataloustukikelpoinen. Kaupungin maaseutuasiamies on arvioinut pellon arvoksi 19 646 €.

Tilalle kuljettu kartassa näkyvää penkkatietä pitkin, mutta tieoikeus ei näy kiinteistötietojärjestelmässä.

Pellot ovat vuokraviljelyssä ja vuokrasopimus päättyy 1.1.2021

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöllä sijaitseva pelto on vuokraviljelyssä. Vuokrasopimus päättyy 1.1.2021.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole