Myydään peltoa ja metsää sisältävä kiinteistö Vihannin Ohimaanperältä. Kohteen metsät ovat pääosin kasvatusmetsiä, joilla runsaasti harvennushakkuumahdollisuuksia. Peltoa 4,18 ha. Pelto on avo-ojitettu ja maataloustukikelpoinen. Kaupungin maaseutuasiamies on arvioinut pellon arvoksi 19 646 €.

Tilalle kuljettu kartassa näkyvää penkkatietä pitkin, mutta tieoikeus ei näy kiinteistötietojärjestelmässä.

Pellot ovat vuokraviljelyssä ja vuokrasopimus päättyy 1.1.2021. Vuokrasopimus voidaan myös purkaa omistajan vaihtuessa.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöllä sijaitseva pelto on vuokraviljelyssä. Vuokrasopimus päättyy 1.1.2021.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole