Runsaspuustoinen metsätila Hurnasperällä. Sarvankankaan tuulipuiston erinomainen tiestö useassa kohtaa tilan läpi. Paljon välittömiä hakkuumahdollisuuksia.

Tuulivoimayhtiön korvaus tälle kiinteistölle on 828 €/ vuosi.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Sarvankankaan tuulipuiston osayleiskaava

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite, katso rekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Käyttöoikeus tuulipuiston tiestöön.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso rekisteriote