Myytävänä metsää ja peltoa sisältävä runsaspuustoinen kiinteistö Vihannin Läntisrannalta. 

Tilalla on runsaasti hakkuumahdollisuuksia. Kiinteistö jakautuu neljään palstaan. Yksi palstoista rajoittuu miltei Särkijärveen ja Särkijärventie kulkee kiinteistön läpi.

Tilalla sijaitsee myös rintamamiestalo piharakennuksineen. Rintamamiestalo on arvioitu purkukuntoisena. Talolle on vesi- ja sähköliittymät. Tilalla on peltoa maataloushallinnon rekisterin mukaan 5,04 ha. Pellot ovat korvauskelpoisia, mutta tilalla ei ole tukioikeusrekisterissä perustukioikeuksia.

Osalla kiinteistöä on voimassa Vihannin kirkonkylän osayleiskaava. Kaavamerkintä kyseisellä kiinteistöllä on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta tai maatalousaluetta. 

Tilalla on metsälakikohteita. Kuviolla 27 on puro ja kuvioilla 24 ja 28 vähäpuustoiset suot. Kuviolla 32 on muinaismuistolain perusteella suojeltu kohde.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Osalla kiinteistöä on voimassa Vihannin kirkonkylän osayleiskaava. Kaavamerkintä kyseisellä kiinteistöllä on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta tai maatalousaluetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus Ojastintiehen ja Särkijärventiehen rasitustodistuksen mukaisesti.

Osuus yhteisiin Ei ole