Metsätila, josta noin kuusi hehtaaria on Haapaniemen Selkärannalla ja reilu kaksi hehtaaria on Suuri Liianmies -nimisessä saaressa. Selkärannalla metsä on hoidettua varttunutta kuusivaltaista sekametsää sekä noin kahdeksan metristä männikköä kangasmaapohjalla. Oriveden rantaviivaa on noin 85 metriä. Tie perille.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Rantarakentaminen edellyttää poikkeamislupaa.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Selkärannantie (Haapaniemi-Ikolansaaren yksityistiekunta, tiemaksu noin 43 €/v).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriote.