Ranualla metsätila kahdessa palstassa. Toinen palsta, tonttipalsta, rajoittuu Simojokeen. Rantaa on noin 80 m. Tontin kohdalla on mukava koskipaikka. Kaikki jokikuvat on otettu tältä myytävältä tontilta jokea kohden.

Tontille on Ranuan osayleiskaavassa kaavoitettuna yksi lomarakennusapaikka. Kaavakartta sekä kaavamääräykset löytyvät liitteistä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Simojoen osayleiskaava

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaava

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Selvitetään tarkemmin. Katso kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin Ei ole