Ranualla Simojoen rannalla upea kokonaisuus, joka koostuu 57,21 ha metsätilasta, sekä kolmesta rantatontista.

Tälle tilalle pääset rakentamaan unelmiesi lomanvietto paikan kauniin Simojoen rannalle. Simojoki on upea kokonaisuus, joka tunnetaan vapaana virtaavana lohijokena. Lisäksi Ranuan puolella on runsaat ja kookkaat harjuskannat. Omaa rantaviivaa noin 700 metriä, joten tilaa ja rauhaa riittää.

Rantaosayleiskaavassa tilalle on merkitty kolme loma-asunnon rantarakennuspaikkaa. Loma-asunnon ja erillisen rantasaunan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100k-m2 rakennuspaikkaa kohti. Loma-asunto on sijoitettava vähintään 20 metrin ja rantasauna 15 metrin etäisyydelle rantaviivaasta. Kussakin loma-asuntorakennuksessa sallitaan yksi varsinainen loma-asunto. Tarkemmat tiedot rakentamisesta kaava-asiakirjoita ja Ranuan rakennusvalvonnasta.

Pinta-alasta metsämaata 41,9ha, jossa ainespuuta noin 2 329m3. Taimikoita 1,9ha. Lisäksi aukeaa 6,3ha. Aukeasta alueesta kuvioilla 99,100 ja 102 on tehty ojitusmätästys. Kuvioille ei ole vielä istutettu taimia, mutta myyjä hoitaa taimien istutuksen tulevana kesänä. Kuviolle 94 on tehty viime kesänä äestys + kylvö. 

Tila on hyvin saavutettavissa, sillä sen läpi kulkee yleinen tie, Petsamontie. Matkaa Ranualle noin 25 km ja Rovaniemelle 70 km. Lisäksi tonteille on suunnitteilla karttaliitteen mukainen pengertie. Tie on tarkoitus teettää tulevana kesänä myyjän kustannuksella.

Simojoki kuuluu Natura 2000-alueeseen. Natura-alueeseen rajautuvalla alueella on aina huomioitava luonnonsuojelulain 64 § :n heikentämiskielto, jonka mukaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää. Tämä on huomioitava kaikenlaisessa toiminnassa. Natura-alueisiin rajoittuvilla alueilla metsänkäyttöilmoitukset tulevat ELY-keskuksiin lausuttaviksi, ja ELY-keskus antaa mahdollisesti ohjeita ja suosituksia metsänkäsittelyyn. 

Metsästysvuokrasopimus Suhangon Metsästys ja Kalastusseuran kanssa.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset käsitellään tarjouskohtaisesti.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Simojoen rantaosayleiskaava alue 3. Kaavassa loma-asunto alue, jossa kolme loma-ajan rantarakennuspaikkaa. Osittain myös maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Katso tarkemmin kaavakartta ja merkinnät.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavassa kolme loma-ajan rakennuspaikkaa.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tilan läpi kulkee yleinen tie, Petsamontie.

Osuus yhteisiin Ei ole