Ranualla lähellä kirkonkylää useammassa palstassa oleva määräala.

Yksi palstoissa on Ranuanjärven saaressa, johon on kaavoitettuna uusi lomarakennuspaikka. Saaressa oleva 0,4 ha:n niemipalsta jää myyjälle.

Huom! Maunuojan ja Kuhanojan varret ovat metsälain 10 §:n kohteita, joissa ei saa tehdä uudistushakkuita.

Tilan osuudet yhteisiin siirtyvät kokonaan näiden määräalojen myynnin yhteydessä. Katso osuudet yhteisiin kiinteistörekisteriotteesta.

Metsästysvuokrasopimus on tehty Ranuan metsä- ja kalaveikot ry: kanssa.

Yhteisiin alueisiin kuuluvalla palstalla ollaan tekemässä hakkuita, joilla kustannetaan kunnostettavan tien maksu. Jos hakkuurahat ei riitä, voidaan loppusumma periä tien osakkailta.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavaan perustuva.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote, tierasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osittain. Tarkemmat tiedot, kun selvitykset tulevat maanmittauslaitokselta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.