Ranualla myydään kolme tilaa yhdessä. Varsinainen päätila, Yliportimo, sekä tämän tilan "sisällä" olevat pienet tilat Lohiranta ja Kalaranta.

Yliportimo 683-404-5-32

Tilan pinta-ala on 76,94 ha, josta metsämaata 53,2 ha.  Ainespuuta  2.063 m3, taimikoita 24,3 ha. Yhdellä kuviolla, 319.1, on uudistamistyöt tekemättä. Tämä on huomioitu arviossa. Tilalla on Yli-Portimojärven rantaa. Kaavassa kuviolla 39 näyttäisi olevan yksi lomarakennuspaikka.  Tilalla on osuudet yhteisiin vesialueisiin. Tilaan kohdistuu malminetsintäalue.

Lohiranta 683-404-5-30

Tila on Yliportimon "sisällä" niemen itäpuolella. Pinta-ala on 0,4 ha, ainespuuta 24 m3, ei taimikoita. Omaa rantaa reilut 100 m. Tilaan ei kohdistu kaavaa eikä rakennusoikeutta. Osuudet yhteiseen vesialueeseen.

Kalaranta 683-404-5-31

Pinta-ala on 0,2 ha, ainespuuta 20 m3. Järven rantaa noin 50 m. Tilaan ei kohdistuu kaavaa, jossa olisi rakennusoikeutta. Tieoikeus on. Osuudet yhteisiin vesialueisiin.

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Tiloilla Yliportimo ja Lohiranta

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään vapaana.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.