Hyväpuustoinen metsätila Rautalammin Ihalaiskylässä. Tilan kokonaispuusto 3290 m3, josta päätehakkuuikäisissä metsissä 2175 m3. Tilan keskipuusto on 121 m3/ha. Maapohjat tuoreita ja ja kuivahkoja kankaita. Tila rajoittuu Lauttalampeen, johon mahdollinen rakennuslupa vaatii poikkeusluvan. Tässä hyväpuustoinen tila, jonka läpi kulkee metsäautotie.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Tilan alueella ei ole vahvistettua kaavaa.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tila rajoittuu rantaan. Koska alueella ei ole yleiskaavaa, rakennuspoikeus poikkeusluvalla.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeudet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet kunnossa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Mehtiön osakaskunta, yhteinen myllypalsta, Ihalaiskylän osakaskunta.