Rautalammin Hankamäessä kahdesta lohkosta koostuva 29,2 hehtaarin metsätila määräalana.

Rautalammin Hankamäen kylässä sijaitseva kahdesta lohkosta koostuva noin 29,2 hehtaarin metsätila määräalana. Kokonaispuusto 3010 m3, josta tukkipuuston osuus on 39 prosenttia. Varttuneita kasvatusmetsiä pinta-alasta on lähes kolmannes. Maapohjat kokonaan lehtomaisia ja tuoreita kankaita. Kuviolla 25 puro, joka metsälain mukaisesti suojeltu. Taimikonhoitotyöt tehty ajallaan, kuvio 31 vaatii uudistamistoimenpiteitä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Myytävällä alueella ei ole vahvistettua yleiskaavaa.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeudet kiinteistörekisteriotteen mukaisesti.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Myytävään määräalaan ei kohdistu kiinnityksiä eikä rasituksia.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Niinimäen yksityistie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alansa mukaisetoikeudet yhteiseen vesialueeseen Peltolampi yhteinen vesialue Hankamäen osakaskunta.