Noin 21,5 hehtaarin suuruinen määräala hyvien tieyhteyksien varrella!

Pääasiassa taimikoita ja nuorta kasvatusmetsää. Rajoittuu osittain Koiralampeen. 
Osittain voi tutustua autolla ajelemalla metsäteitä pitkin.
Kannattaa käydä paikanpäällä tutustumassa tarkemmin!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (689-020412-9). Tarkemmin kaavakarttaote (liite).

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Lammen rannalla ei ole yleiskaavan mukaista rantarakennuspaikkaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita. Tarkemmin kokopalstan karttaote ja koko tilan kiinteistörekisteriote (liitteet).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan omaisuuteen ei kohdistu rekisteriin merkittäviä rasituksia tai rajoituksia, eikä uusia asioita ole vireillä (rasitustodistus 27.8.2019).

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin koko palstan karttaote ja koko tilan kiinteistörekisteriote (liitteet).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Pinta-alan suhteessa: Yhteinen vesialue 689-876-9-1 Rautjärven yhteisten vesialueiden osakaskunta. Tarkemmin kokotilan koko tilan kiinteistörekisteriote (liite).