Noin 42,1 hehtaarin suuruinen määräala, mikä muodostuu kahdesta palstasta Lahdenkyläntien ja Karjalantien (VT-6) varrella.

Pääasiassa nuorta kasvavaa metsää; taimikoita, nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää.
Määräala rajoittuu osittain Nurmijärveen.
Hyvien tieyhteyksien varrella. Kannattaa käydä tutustumassa paikan päällä!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (689-020412-9). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 2.4.2012.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tarkemmin kaavakarttaote (liite)

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisterote (liitteet)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin (16.4.2019) mukaan omaisuuteen ei kohdistu rekisteriin merkittäviä rasituksia tai rajoituksia, eikä uusia asioita ole vireillä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisterote (liitteet). Lisäksi tierasite kartassa polkuna merkityn karttatekstin "Mäkiahon" kohdalle määräalan sisälle jäävälle tilalle. Tarkemmin määritetään ja kirjataan lohkomistoimituksessa.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräalalle / kaupankohteelle ei osuutta kiinteistön Kalpiala 689-421-1-20 yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin