Metsätila hyvien tieyhteyksien varrella, mikä muodostuu kadesta palstasta. 

Pääasiassa nuorta kasvatusmetsää mutta myös myös muissa kasvuvaiheessa olevia metsikkökuvioita. 
Hyvät tieyhteydet palstoille Hirvikontien ja Punasvaarantien kautta.
Kannattaa käydä paikan päällä tustumassa kohteeseen!

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita ja sähkölinjoja Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liittet).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liittet).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 689-430-876-1 Hepolampi ja 2) Yhteinen vesialue 689-876-4-0 Änkilän osakaskunta. Tarkemmin kiinteistörekisteriote (liite).