Noin 20,9 hehtaarin suuruinen määräala Ridanlammintien varrella. 

Pääasiassa taimikoita ja varttunutta kasvatumetsää hyvien tieyhteyksien varrella.
Rajoittuu itäkulmasta Kurkilampeen.
Hyvä puuhapalsta Ridanlammintien varrella!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (689-020412-9). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 2.4.2012.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita Tarkemmin koko tilan karttaote ja kiinteistörekisterote (liitteet)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin koko tilan karttaote ja kiinteistörekisterote (liitteet).

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräalalle/ kaupankohteelle ei osuutta kiinteistön Lassinmäki 689-410-3-17 yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin