Hyvä puuhapalsta Halkolantien varrella ja rajoittuu osittain Kivijärvestä laskevaan Kokkolanjokeen eli Hiitolanjokeen.

Noin 16 hehtaarin suuruinen taimikkovaltainen määräala, jossa myös uudistamattomia alueita.

Ostaja vastaa avohakkuualueiden uudistamistöistä (n. 6,4 ha).

Hyvä puuhapalsta hyvien tieyhteyksien varrella!

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

1) Yleiskaava (689-140604-18). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 14.6.2004. 2) Asemakaava (ohjeellinen tonttijako) (689-140604-16). Hyväksymispvm: 14.6.2004. 3) Yleiskaava (689-020412-9). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 2.4.2012. 4) Yleiskaava (689-07092015). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 7.9.2015 Tarkemmin kiinteistörekisteriote (liite)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tarkemmin koko tilan karttaote ja koko tilan kiinteistörekisteriote (liite)

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupankohde/ määräala myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin koko tilan karttaote ja koko tilan kiinteistörekisteriote (liite)

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Kaupankohteelle / määräalalle ei osuutta kiinteistön Pikku-Mattila 689-432-5-40 yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin.