Noin 21,2 hehtaarin suuruinen määräala Lentokentäntien ja Kivitien varrella.

Taimikkovaltainen määräala hyvien tieyhteyksien varrella.

Hyvä puuhapalsta!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita Tarkemmin kohteen karttaote ja koko tilan kiinteistörekisteriote (liittet).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin kohteen karttaote ja koko tilan kiinteistörekisteriote (liittet).

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräalalle/ kaupan kohteelle ei osuustta kiinteistön Rantala 689-405-8-50 Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin eikä osuutta soran ottamiseen (Soran ottaminen (000-2012-K278)).