Kahdesta erillisestä metsäpalstasta muodostuva määräala:  Palsta 1. Kinnulanrannatien länsipuolella on noin 2,4 hehtaaria kuusentaimikkoa, Palsta 2. Pitkäjärventien ja Rautamullansuon välissä noin 3,2 hehtaaria havupuuvaltaista kasvatusmetsää. Pitkäjärventien palstalla hyvät hakkuumahdollisuudet.

Kohde myydään tarjousten perusteella, tarjouksen viimeistään 2.4.2019.   Kohde voidaan myydä myös palstoittain erillisinä määräaloina.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita kiinteistörekisterin mukaan.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisterin ja -kartan mukaiset tieoikeudet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle osuudet Reisjärven Jakokunnan yhteisiin maa- ja vesialueisiin pinta-alan suhteessa.