Hoidettu metsätila hyvällä tiestöllä.

Reisjärven ja Pihtiputaan rajan läheisyydessä sijaitseva 58,9 ha metsätilan maapohjat ovat valtaosin karuja, kivisiä ja kantavia kangasmaita. Suomaiden osuus pinta-alasta on noin 20 %, jotka on harvennettu ja ojitettu vajaat 10 vuotta sitten.

Tilan kehitysluokkajakaumasta reilut 75 % on kasvatusmetsiä. Vajaat 20 % pinta-alasta on hyviä varttuneita taimikoita, joissa ei ole heti tehtäviä metsänhoitotöitä. Tilalla on puustoa noin 3000 m3, josta metsänhoitosuositusten mukaan heti ja lähivuosina harvennushakattavaa puustoa on reilut 200 m3. Pääosa harvennuksista ajoittuu seuraavan noin 5-10 vuoden suunnitelmajaksolle. Nykypuuston kasvu tilalla on noin 3,6 m3/ha/v.

Tilan itärajalla menee Kotajärven metsäautotie ja Rupilammen metsäautotie tulee tilan pohjoisrajalle.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 18.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet ja voimansiirtolinja (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Sähköiset panttikirjat siirretään rasituksista vapaana ostajalle.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuinen tiemaksu 98 €/vuosi.

Osuus yhteisiin Ei ole