Reilun kokoinen Lumipuro metsäkiinteistö 323,3 hehtaaria Ristijärven kk:ltä n. 12 km tiestöllisesti helposti saavutettavissa pikitien ja tiestöjen laidalla. Pinta-alasta n. 81,5 % ( 252,3 ha) parhaassa arvokasvuvaiheessa olevia nuoria- ja varttuneita hoidettuja kasvatusmetsiä pääosin kesäkorjuukelpoisilla tuoreilla kangaspohjilla. Puustoa n. 30632 m3 ja runsaasti metsävähennyspohjaa muodostumassa, monipuolinen sijoituskohde, joka tarjoaa vakaan tuoton.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Johtoaluesopimukset Finngridin kanssa ja Ristijärven metsästysseura ry:n kanssa tehty pääosaa kiinteistöä koskeva metsästysvuokrasopimus 1.3. 2025 asti( 66 hehtaarin alueesta, joka on Hyrynsalmen kunnan rajaa vasten ei ole olemassa metsästysvuokrasopimusta).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

kiinteistön rasitustodistuksen mukaisesti kiinteistöllä on sähköiset panttikirjat, jotka myyjä sitoutuu purkamaan tai siirtämään sähköiset panttikirjat ostajalle sovittavasti. Kiinteistö sitoudutaan myymään myyjän toimesta rasitteista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Osuus yhteisiin Ei ole