Rovaniemen Kivitaipaleessa erittäin monipuolinen kohde. Muodostuu kahdesta eri tilasta, jotka myydään yhdessä.

Tila Toivola 8,616 ha, muodostuu kolmesta eri palstasta.  Kivitaipaleen keskustassa on Taipaleentiellä olevalle palstalle (väritettynä) kaavoitettuna  RA (lomarakennuspaikka) sekä AP (pientalopaikka).

Ra-alueella on tällä hetkellä rakennus, joka on arvoton ja purkukuntoinen. Sähköliittymä on . Tätä rakennusta voisi pitää vaikka taukopaikkana rakentamisen aikana. Toki näppärä rakentaja saa siitä vaikka vierasmajoitusta.  Tästä on ollut kiinteistövero noin 145 € vuodessa.

Heti vieressä, samalla palstalla, on kaavamerkintaä AP. Uuden rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3.000 m2. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen. Asuinrakennuksen kerrosala saa olla enintää 10 % rakennusluvassa esitetyn, yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan pinta-alasta, yksiasuntoisen asuinrakennuksen osalta kuitenkin enintään 300 k-m2, kaksiasuntoisen asuinrakennuksen osalta kerrosala saa olla enintään 450 k-m2. Lisäksi saa olla talous- ja varastorakennuksia enintään 100 k-m2.

Tontit ovat loistavalla paikalla. Tonttien välittömässä läheisyydessä on Kivitaipaleen ala-aste, jossa on remontoidut tilat mm. liikuntasali. Ala-asteella on myös kirjasto, neuvola sekä päivähoito. Kylällä on myös kotileipomo. Rovaniemelle on matkaa noin 24 km. Lähin ruokakauppa on Pöykkölässä.

Jyrkilä 24,6 ha Tila koostuu kuudesta eri palstasta. Nämä palstat ovat metsämaata. Yhden palstan läpi virtaa kaunis pieni joki. Olisiko siellä vaikka laavun paikka? Jyrkilän tilaan kuuluu myös vanhoja peltoja. Pellot mahdollistavat vaikka lampaiden tai hevosten pitämisen. Tai entäpä joulukuusiviljelmän?  Yksi palstoista on hieman etelämpänä rajoittuen Lomperojärveen ja pohjoispuolelta pieneen jokeen. Täällä vosi olla myös vaikka laavun tai kodan paikka  esim. retkeilyä ja virkistyskäyttöä varten.

Metsästysvuokrasopimus on tehty Välijoen Riistamiesten kanssa.

Tiloilla on osuuksia Kivijärven jakokunnan yhteisiin vesialueisiin sekä yhteisiin maa-aluesiin.

Nämä tilat tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden yhdistää, vaikka kahdenkin perheen, asuminen sekä monipuolinen virkityskäyttö omilla mailla.

Yhdellä palstalla on lato. Ladossa sekä rakennuksessa on vielä irtainta. Myyjä vie niistä vielä osan pois, osa jää sinne.

Lähtökohtaisesti tilat myydään yhtenä kokonaisuutena, jolloin hintapyyntö on 47.000 €.

Tarjouksen voi tehdä myös kaavoitetusta palstasta (väritetty punaisella) erikseen, jolloin sen hintapyyntö on 22.000 €.  Tällöin muulle, metsälle jää hintaa 25.000 €. Näissä tapauksissa myyjä pidättää kuitenkin harkinnassaan hyväksyykö vai hylkääkö nämä erilliset tarjoukset.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriotteet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriotteet.