Hoidettua metsää, puusto hyvässä tuottovaiheessa.

Pääosin varttunutta kasvatusmetsää sisältävä metsäpalsta. Metsät harvennettu ja hoidettu hyvään kasvukuntoon. Palstalle tie perille. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yleiskaava ( 700-KV § 22)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitys 26.11.2013. Panttikirjan saaja: Myyjä

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Karttaote. Tieoikeus (000-2011-K16303)/ Leveys 5 m

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 700-488-876-1 Vehviälän osakaskunta