22,2 hehtaarin suuruinen metsätila Kaljulantien varrella Ruokolahdella.

Pääasiassa nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää.  Hyvät tieyhteydet; tilan poikki kulkee Kaljulantie.

Nyt (18.2.2019) puusto vapautunut lumesta ja hyvä keli tutustua kohteeseen hiihtämällä tai lumikengillä.

Kannattaa käydä tutustumassa!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Rantaa ei ole.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alue ja tierasite. Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaljulantie kulkee tilan halki. Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 700-423-876-1 Kalpialan jakokunta. Tarkemmin kiinteistörekisteriote (liite)