Noin 19,1 hehtaarin suuruinen määräala Kekäleenmäentien varrella Utulassa osittain Saimaan rannalla.

Erittäin hyvien tieyhteyksien varrella oleva määräala.
Pääasiassa nuorta- ja varttunutta kasvatumetsää.
Kannatta käydä tutustumassa paikan päällä! 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (700-KV § 21). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 29.8.2002. Tarkemmin kaavakarttaote ja ote kaavamääräyksistä (liite)

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määräalalla / kaupankohteella ei ole yleiiskaavaan merkittyä rantarakentamisoikeutta. Tarkemmin kaavakarttaote ja ote kaavamääräyksistä (liite)

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita ja talousveden ottaminen Tarkemmin koko tilan kiiteistörekisteriote ja kaupankohteen palstan koko karttaote (liitteet)

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin koko tilan kiiteistörekisteriote ja kaupankohteen palstan koko karttaote (liitteet)

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräalalle/ kaupankohteelle ei osuutta kiinteistön Rintala 700-484-8-93 yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin.