Noin 11,7 hehtaarin suuruinen määräala , mikä muodostuu kolmesta palstasta Rinteentien ja Kuokkalammentien varrella. Kohteesta peltoa 2,89 hehtaaria.

Taimikkovaltainen määräala.
Kaupankohde muodostuu kolmesta palstasta: Pohjoisin palsta (noin 6,4 ha) rajoittuu Rinteentiehen etelärajastaan. Ns. vuorenkallion palsta on noin 3,4 hehtaarin suuruinen ja siitä on peltoa 1,67 ha. Palsta rajoittuu itärajastaan Kuokkalammintiehen. Kolmaspalsta, mikä rajoittu länsirajastaan Kuokkalammintiehen on noin 1,9 hehtaarin suuruinen, josta peltoa on 1,22 hehtaaria.

Kahdella eteläisimmällä palstoilla on peltoa yhteensä 2,89 hehtaaria. Lohkot (4 kpl) ovat vuoden 2019 päätukihakemuksen perusteella vuokrattu. Kaikki neljä lohkoa ovat korvauskelpoisia ja ne ovat ympäristösitoumuksella, joten ovat käytännössä kaikkien tukien piirissä (Perus- ja viherryttämistuki, luonnonhaittakorvaus ja ympäristökorvaus. Tukioikeudet ovat vuokralaisen omistuksessa.  

Huomioidaan tarjoukset myös palstoittain!

Kannattaa käydä paikan päällä tutustumassa palstoihin!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita Tarkemmin palstojen karttaotteet ja koko tilan kiinteistörekisteriote (liitteet)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan omaisuuteen ei kohdistu rekisteriin merkittäviä rasituksia tai rajoituksia, eikä uusia asioita ole vireillä (rasitustodistus 20.9.2019).

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pohjoisempi palsta rajoittuu Rinteentiehen ja eteläisemmän palsstojen poikki kulkee Kuokkalammintie. Tarkemmin palstojen karttaotteet ja koko tilan kiinteistörekisteriote (liitteet).

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräalalle/ kaupankohteelle ei osuutta kiinteistön Väinölä 700-435-9-4 yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin.