Mahtava tila monimuotoista metsää arvostavalle.
 

Runsaspuustoinen tila hyvän soratien varressa.  Kokonaispuusto noin 3120m3, keskipuuston ollessa reilut 300m3/hehtaari.  Tilan pinta-alasta noin 85% on uudistuskypsiä metsiä.  Tilalla on määritetty kolme eri metsikkökuviota metsälain 10§ mukaisiksi tärkeiksi elinympäristöiksi.  Niiden pinta-ala on yhteensä noin 2,7 hehtaaria.  Ko. kohteet ovat laadultaan varsin edustavia luonnontilaisia puroja, joten ne olisi hyvin todennäköisesti saatavissa esim. Metso -suojeluohjelmaan.  Tilan muu metsäalue on myös varsin runsaspuustoista, merkittävine hakkuumahdollisuuksineen.  TARJOUSAIKAA JATKETTU.  Hintapyyntö: 140.000 euroa / kirjalliset tarjoukset viimeistään 12.6.2020.  

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita. Ko. tierasitteet ja niiden sijainnit ilmenevät liitteenä olevista kiinteistörekisterikartasta ja kiinteistörekisteriotteesta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole