Valtion soratien varteen rajoittuva ja aivan kantatie 66 läheisyyteen sijoittuva metsämääräala.  Määräala käsittää kantatilasta erotettavan, Pajuskyläntien eteläpuolella sijaitsevan erillisen itsenäisen palstan.   Puumäärä noin 5174m3, josta uudistuskypsää puustoa on yli 4000m3.  Puusto on pääasiassa varsin hyvälaatuista männikköä.  Kuvion 116 taimikon raivaus on juuri valmistunut.  Kuvioilla 118 ja 123.1 on aivan hiljattain suoritettu avohakkuu.  Kyseisten kuvioiden uudistamistyöt suoritetaan myyjän lukuun alkukesän 2019 aikana.  Työt käsittävät äestyksen ja männyn konekyvön.  Em. kuviot ovat metsäarviossa kehitysluokkana A0, mutta kuviot ovat mahdollista ostajaa varten uudistettuna.  Koko alue on maapohjaltaan pääasiassa hiekkakangasta / -harjua, joten puunkorjuuta on mahdollista suorittaa huonommillakin keleillä.  Määräala kuuluu alueella sijaitsevaan laajaan pohjavesi- ja harjualueeseen.  Palstan pohjoisosassa olevat kuviot 115.1 ja 116.1 sijaitsevat MY/ma-alueella jonka hakkuuseen edellytetään maisematyölupa.  Hintapyyntö: 240.000€ / kirjalliset tarjoukset viimeistään 31.5.2019

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet palstan halki kulkeviin, olemassa oleviin tiehen. Maantien suoja-alue, joka rajoittaa ainoastaan mahdollista rakentamista.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole